Nolikums

Mērķis un uzdevumi:

1. Popularizēt orientēšanās sportu Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotāju vidū.

2. Pilnveidot sacensību pieredzi pieaugušo, jauniešu un bērnu vidū.

3. Veicināt draudzīgas, pieredzes apmaiņām bagātas, konkurētspējīgas attiecības   ar citu sporta klubu orientieristiem.

4. Noskaidrot labākos orientieristus.

Laiks un vieta:

Čempionāts notiek 2014.gada 25.oktobrī plkst. 11:00 Salas novada Mistru sila kartē.

Sacensību centrs: Salas nov. Mistru sils. (Marķējums no Jēkabpils Jaunjelgavas šosejas 12.km)

Sacensību centrs

Ierašanās un reģistrācija sacensību centrā 25.10.2014 no 9.00 līdz 10.30.

Sacensību vadība:

Čempionātu organizē Jēkabpils sporta centrs un OSK ,,Sēlijas mežs’’.

Galvenais tiesnesis Jurijs Narels ( tālr. 29447947).

Dalībnieki, grupas un aptuvenie distanču parametri:

Visi orientēšanās sporta cienītāji.

 Dalībnieku grupas:

Grupa

Distanču parametri

Grupa

Distanču parametri

S12

1,8km; 5kp

V12

1,8km; 5kp

S14

2,1km;6kp

V14

2,1km;6kp

S16

2,8km;10kp

V16

3,4km;13kp

SA

4,1km;13kp

VA

5,3km;19kp

SB

2,9km;13kp

VB

3,5km;15kp

S40

4,1km;13kp

V40

5,3km;19kp

S50

2,9km;13kp

V50

3,5km;15kp

S60

2,1km;6kp

V60

2,8km;10kp

S70

2,1km;6kp

V70

2,8km;10kp

Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli.

Piesakoties čempionātam, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Tehniskā informācija:

Mērogs 1: 7500, H 1,5 m.

Apvidus- skuju koku mežs ar vidējas formas reljefu un mikroreljefu, regulārs ceļu un stigu tīkls, caurejamība no vidējas līdz labai.

Atzīmēšanās sistēma SportIDENT. Personīgās SI kartes numurs jānorāda pieteikumā, ja SI karte tiek nomāta, tā jāizņem sacensību centrā līdz plkst. 10.30

Pieteikumi un dalības maksa:

Iepriekšējie pieteikumi līdz 22.oktobrim plkst.23.00

*      Online internetā (pieteikto dalībnieku saraksts)

*      E-pasts: osksm@inbox.lv

*      Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, grupa, dzimšanas gads, klubs, SI kartes nr.

*      Samaksa sacensību dienā ir pieļaujama, ja ir nosūtīts iepriekšējs pieteikums

*     Online režīmā iesniegtais pieteikums bez dalības maksas tiek uzskatīts par garantiju dalības maksas samaksai sacensību centrā.

Dalības maksa

SV A, B, 40, 50 – Eur 3,00;

SV 60, 70 – Eur 2,00;

SV 12, 14, 16 – Eur 1,00;

SI kartes īre- Eur 0,50

Piesakoties čempionāta dienā dalības maksa x2.

Apbalvošana:

1.-3.vietu ieguvēji katrā grupā saņem čempionāta medaļas. Visu grupu uzvarētāji saņem Jēkabpils sporta centra sarūpētās balvas. Grupu SA un VA uzvarētāji saņem naudas balvu EUR 50,00.

Uzvarētājiem (1.-3.v.), kuri neierodas uz apbalvošanu, balvas caur citām personām netiek izsniegtas, bet paliek organizatoru īpašumā.

Čempionāta noslēgumā tiks apbalvoti sezonas ,,Jēkabpils Orientieris 2014’’ godalgoto vietu ieguvēji.

Finansēšana:

Čempionāta izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs un OSK ,,Sēlijas mežs’’.

Pēc distances veikšanas dalībniekiem sātīgas putras cienasts.

Ceļa izdevumus un dalības maksu sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.

Komentēt